Onkolog

Onkolog

Onkolog

Oferujemy szeroki zakres kompleksowych usług ginekologicznych oraz położniczych

  1. porady i konsultacje specjalistyczne w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej.
  2. kwalifikowanie i kierowanie chorych do leczenia specjalistycznego: chirurgii, chemioterapii, radioterapii, hormonoterapii, hipertermii i leczenia wspomagającego.
  3. wykonywanie albo zlecanie wykonania badań diagnostycznych
  4. wystawianie skierowań na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, uzdrowiskowe i rehabilitację.
  5. diagnostyka ultrasonograficzna piersi, jamy brzusznej i narządu rodnego.
  6. zlecenie i ordynowanie leków i materiałów medycznych, wydawanie niezbędnych zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
  7. wydawanie niezbędnych orzeczeń o stanie zdrowia w zakresie przewidzianym w ustawie
  8. prowadzenie badań kontrolnych po przebytym leczeniu onkologicznym.
  9. edukacja medyczna i promocja zachowań prozdrowotnych.

More Doctors From : Onkolog