Psycholog

Psycholog

Psycholog

Porada psychologiczna

  • konsultacje i porady psychologiczne
  • diagnoza osobowości wg MBTI
  • terapia indywidualna -krótkoterminowa, długoterminowa oraz interwencja kryzysowa
  • terapia małżeńska i rodzinna
  • psychoprofilaktyka zaburzeń psychosomatycznych
  • wsparcie psychologiczne w procesie budowania zdrowego stylu życia
  • zintegrowane wsparcie rozwoju potencjału osobowego oraz umiejętności społecznych
  • terapia wspierająca dla personelu medycznego - propozycja spotkań dla lekarzy i pielęgniarek oraz innych osób mających kontakt z chorymi

More Doctors From : Psycholog