Dr n. med. Bartosz Urbański Onkolog

Dr n. med. Bartosz Urbański Onkolog

Dr n. med. Bartosz Urbański Onkolog

Godziny przyjęć

rejestracja tel. od 9.00 do 20.00 (+48) 602 79 09 07

Poniedziałek -

Wtorek17:30 -20:00

Środa -

Czwartek -

Piątek17:30 -20:00

Sobota -

Niedziela -

Dr n. med. Bartosz Urbański

specjalista radioterapii onkologicznej

Zakres świadczonych usług:

 

 • porady i konsultacje specjalistyczne w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej.
 • kwalifikowanie i kierowanie chorych do leczenia specjalistycznego: chirurgii, chemioterapii, radioterapii, hormonoterapii, hipertermii i leczenia wspomagającego.
 • wykonywanie albo zlecanie wykonania badań diagnostycznych
 • wystawianie skierowań na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, uzdrowiskowe i rehabilitację.
 • diagnostyka ultrasonograficzna piersi, jamy brzusznej i narządu rodnego.
 • zlecenie i ordynowanie leków i materiałów medycznych, wydawanie niezbędnych zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 • wydawanie niezbędnych orzeczeń o stanie zdrowia w zakresie przewidzianym w ustawie
 • prowadzenie badań kontrolnych po przebytym leczeniu onkologicznym.
 • edukacja medyczna i promocja zachowań prozdrowotnych.

 

Doświadczenie zawodowe i praca kliniczna

 

 • Od 2009 roku dotąd zatrudniony w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.
 • prowadzi zajęcia ze studentami polskimi i zagranicznymi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 • otwarta specjalizacja z onkologii klinicznej.

 

Wykształcenie

 • Specjalizacja w położnictwie i ginekologii – 2015 r.
 • Obrona rozprawy doktorskiej oraz uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych - 2014 r.
 • Akademia Medyczna w Poznaniu, Wydział Lekarski I 2002 – 2008 r.

 

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tytuł zawodowy lekarza uzyskałem w 2008 roku. W 2014 roku obroniłem pracę doktorską związaną z tematem śródoperacyjnej radioterapii u chorych na wczesnego raka piersi. W 2015 roku zdałem Państwowy Egzamin Specjalizacyjny uzyskujący tytuł specjalisty radioterapii onkologicznej.
Od 2016 roku mam otwartą specjalizację z onkologii klinicznej.

Jestem autorem i współautorem prac, doniesień zjazdowych, plakatów. Wygłosiłem kilka wykładów na zagranicznych zjazdach naukowych. Jestem członkiem kilku organizacji naukowych (ESTRO, ASTRO, PTO, PTOK, PTHO, PTB).

Od 2016 roku mam przyjemność pracować w Pracowni Hipertermii Wielkopolskiego Centrum Onkologii, gdzie zajmuję się leczeniem chorych na nowotwory złośliwe z wykorzystaniem nowoczesnego aparatu do hipertermii lokoregionalnej Celsius TCS 42+. Leczenie polega na połączeniu wysokiej temperatury generowanej w guzie nowotworowym oraz chemioterapii i radioterapii. Lecznie jest całkowicie bezpieczne i niebolesne.

Od 2017 roku nawiązałem współpracę z firmą Oncompass, która dostarcza wiedzy na temat dostępnych na całym świecie terapii celowanych molekularnie w leczeniu raka oraz oferuje usługi wspierania lekarzy i pacjentów w podejmowaniu bardziej precyzyjnych decyzji o wyborze terapii spersonalizowanej na podstawie badań mutacji genowych w nowotworach somatycznych, w oparciu o analizę próbki tkanki guza. Dzięki aktualizowanej na bieżąco bazie danych o prowadzonych badaniach klinicznych, zdiagnozowany pod kątem mutacji genowych pacjent onkologiczny może otrzymać informację na temat dostępności leczenia celowanego w wymiarze globalnym, z którego ma szansę odnieść korzyść terapeutyczną. Jest to idealne rozwinięcie tzw. onkologii spersonalizowanej, gdzie dobiera sie leczenie indywidualnie dla każdego chorego na nowotwór złośliwy

Zainteresowania: śródoperacyjna radioterapia, badania kliniczne nad rakiem piersi oraz rakiem jajnika i szyjki macicy, brachyterapia i teleradioterapia w ginekologii onkologicznej.
Uważam, że tylko w interdyscyplnarnym ujęciu leczenia nowotworów mozemy wspólnie z chorymi osiągnąć sukces terapeutyczny!

Umów się na wizytę

Pro-homini – lekarze kliniczni

Rejestracja od 8.00 do 20.00 tel. (+48) 602 79 09 07

Poznań ul. Jackowskiego 33/2 (vis a vis głównego wejścia do szpitala na Polnej)

(+48) 602 79 09 08

rejestracja@pro-homini.eu

More Specialists From: