Ginekolog Onkolog Poznań

Kontakt

Bartosz Urbański

Dr n. med.

Specjalista radioterapii onkologicznej.

Specjalizacja

Onkolog

kiedy przyjmuje

Środa

doświadczenie

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tytuł zawodowy lekarza uzyskałem w 2008 roku. W 2014 roku obroniłem pracę doktorską związaną z tematem śródoperacyjnej radioterapii u chorych na wczesnego raka piersi. W 2015 roku zdałem Państwowy Egzamin Specjalizacyjny uzyskujący tytuł specjalisty radioterapii onkologicznej. Od 2016 roku mam otwartą specjalizację z onkologii klinicznej. Jestem autorem i współautorem prac, doniesień zjazdowych, plakatów. Wygłosiłem kilka wykładów na zagranicznych zjazdach naukowych. Jestem członkiem kilku organizacji naukowych (ESTRO, ASTRO, PTO, PTOK, PTHO, PTB). Od 2016 roku mam przyjemność pracować w Pracowni Hipertermii Wielkopolskiego Centrum Onkologii, gdzie zajmuję się leczeniem chorych na nowotwory złośliwe z wykorzystaniem nowoczesnego aparatu do hipertermii lokoregionalnej Celsius TCS 42+. Leczenie polega na połączeniu wysokiej temperatury generowanej w guzie nowotworowym oraz chemioterapii i radioterapii. Lecznie jest całkowicie bezpieczne i niebolesne.

Wykształcenie

  • Specjalizacja w położnictwie i ginekologii – 2015 r.
  • Obrona rozprawy doktorskiej oraz uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych – 2014 r.
  • Akademia Medyczna w Poznaniu, Wydział Lekarski I 2002 – 2008 r.

lokalizacja

Pro-homini-logo

media społecznościowe