Monika Sierzputowska- Pieczara

Kontakt

Dawid Szpecht

DR HAB. N. MED

Od początku mojej pracy w Klinice Neonatologii, Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu angażowałem się w działalność naukową kliniki, przede wszystkim w zakresie hematologii, onkologii i neurologii noworodkowej. W pracy klinicznej jestem szczególnie zaangażowany w przeprowadzanie przyłóżkowych badań ultrasonograficznych – przezciemiączkowego, jamy brzusznej oraz dopplerowskiego. Moje kwalifikacje teoretyczne są poparte kursami, w których uczestniczyłem w Polsce i zagranicą. W 2017 roku jako pierwszy w kraju ukończyłem kurs ultrasonografii przezciemiączkowej organizowany przez European Society for Pediatric Research i European Society of Neonatology, w Uniwersytecie w Oxfordzie, uzyskując międzynarodowe kwalifikacje w tym zakresie.

Specjalizacja

Pediatra – Neonatolog

kiedy przyjmuje

Poniedziałek,

Nagrody

Nagrody i wyróżnienia:
2003r. Stypendium wyjazdowe Fundacji Humanitarnej „Redemptoris Missio” – Zambia.
2005r. Stypendium Sokrates – Erasmus Uniwersytet w Lund w Szwecji
2006r. Medal Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe i społeczne.
2009r. Stypendium wyjazdowe Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci – Genua, Włochy.
2016r. Stypendium Erasmus plus – „Center for Developing Brain”, St Thomas Hospital, King’s College w Londynie.
2017r. Stypendium Children’s Medical Care Foundation – Uniwersytet w Oxfordzie.
2017r. Nagroda Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.
2017 r. i 2018 r. Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu za osiągnięcia naukowe

leczone choroby

  • Choroby wieku dziecięcego,
  • Choroby okresu noworodkowego,
  • USG przezciemiączkowe,
  • USG brzuszka, (do 1 roku życia)
  • USG bioderek

lokalizacja

Pro-homini-logo

media społecznościowe